skip to Main Content

Ansøgning kan indsendes fra 1. januar til 10. oktober 2024. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt og modtagere af støtte kontaktes direkte og offentliggøres på Fælleskassens hjemmeside inden årets udgang. Ansøgere, som ikke modtager støtte, får ikke skriftligt afslag.

Hvis jeres ansøgning godkendes skal I aflægge en rapportering, når projektet er slut. Omfanget afhænger af støttebeløbets størrelse og aftales inden støttebeløbet udbetales.
Fælleskassen forbeholder sig ret til at bruge billeder og beskrivelse af jeres projekt i markedsføringsøjemed.

Back To Top