skip to Main Content
ANSØGNING 2020

Ansøgning kan indsendes fra 1. januar til 10. september 2020. Ansøgningerne behandles hurtigst muligt og modtagere af støtte kontaktes direkte og offentliggøres på Fælleskassens hjemmeside inden årets udgang. Ansøgere, som ikke modtager støtte, får ikke skriftligt afslag.

Hvis jeres ansøgning godkendes skal I aflægge en rapportering, når projektet er slut. Omfanget afhænger af støttebeløbets størrelse og aftales inden støttebeløbet udbetales.
Fælleskassen forbeholder sig ret til at bruge billeder og beskrivelse af jeres projekt i markedsføringsøjemed.

Back To Top