Lad de bedste ideer komme til os!

Har du en god ide? Eller kender nogen der har?

Send os din ansøgning mellem 1. januar og 10. oktober 2024

Har du en ide der er bæredygtig, grøn, socialt ansvarlig eller et initiativ, der vil være godt for dit lokalområde – så kom til os. Årligt uddeles donationer til små og større initiativer, der er med til at skabe et grønt, bæredygtigt og socialt ansvarligt sam- fund. Og du kan få del i vores Grønne og Sociale pulje på ca. 250.000 kr.

De udvalgte projekter får personligt svar inden d. 30 dec. 2024 og projekterne bliver offentliggjort her og på Fælleskassens Facebook-side.

Hvem kan søge?

Foreninger, privatpersoner og virksomheder er velkomne til at søge midler fra puljen. Ansøger skal enten være andelshaver i Fælleskassen eller have postadresse i Københavns eller Frederiksberg kommune.

Projekter der kun gavner enkeltpersoner, husholdninger eller en virksomhed kommer ikke i betragtning.

Hvad kan man søge om?

Der kan søges om støtte til aktiviteter, der gennemføres i 2025, og som opfylder mindst ét af følgende kriterier:

  • Har et grønt eller bæredygtigt formål.
  • Har et socialt ansvarligt formål.
  • Der ydes ikke støtte til almindelig drift og lønninger.
  • Der ydes ikke støtte til uddannelse, studierejser, rekreationsophold og start af egen virksomhed.

Har I spørgsmål er I velkomne til at skrive til os på pulje@faelleskassen.dk