Den tredje sektor

Den Tredje Sektor udbreder viden om den socialøkonomiske sektor.

Alt for mange kender alt for lidt til værdien af det arbejde, som udføres af socialøkonomiske virksomheder, NGO’er, kooperativer, tværsektorelle samarbejder og Non-profitvirksomheder.

Det vil en Podcast-serie kaldet ”Den Tredje Sektor” lave om på. Gennem interviews og debatter med eksperter, politikere og praktikere vil podkast-serien kaste lys på sektorens udfordringer, styrker og potentiale for udvikling.

Ønsket er, at serien øger kendskabet og fremmer erfaringsudveksling om den innovative virksomheds- og organisationsform. Forventningen er, at viden og forståelse vil hjælpe hele sektorens udbredelse.

Fælleskassen hjælper allerede en del socialøkonomiske virksomheder, foreninger og projekter. Derfor glæder det os, at vi med Fælleskassens pulje, kan hjælpe Den Tredje Sektor med at udbrede kendskabet til netop den organisationsform.