Red Barnet

Gode oplevelser gør udsatte børn modstandskraftige og livsduelige.

Red Barnet har 66 lokalforeninger i hele landet, hvor frivillige laver resiliens skabende aktiviteter for udsatte børn og deres familier i lokalområdet.

Red Barnets koncept for oplevelsesklubber er ’Sjovt, trygt og inkluderende’. Det betyder, at vores aktiviteter først og fremmest skal skabe opløftende og lærende fællesskaber, som de udsatte børn og deres familier kan bruge som afsæt for social og faglig udvikling – også uden for klubben. De frivillige skaber med aktiviteterne et trygt og sjovt rum, hvor deltagerne lærer noget om sig selv, om den omkringliggende natur og om deres by.

Red Barnet City står for familie-aktiviteter i Nordvest-kvarteret og på Indre Nørrebro. I år går Fælleskassens støtte fordelt ligeligt mellem alle Red Barnet’s forskellige klubber. De går til udflugter i den lokale natur eller kreative værksteder i familiernes boligområder.