Pop up farm

“Tanken bag pop up-farmen ligger godt i tråd med vores vision om at støtte og hjælpe bæredygtige projekter videre. Det er nytænkende, det er grønt, og visionen om at fremtidssikre vores produktion af råvarer i nærområderne – i det her tilfælde midt i byen – er en supergod idé”
siger direktør Thorleif Skjødt.

Bylandbruget vil over tid blive selvforsynende med energi fra blandt andet solceller på taget og vand ved hjælp af regnvandsopsamling. Afgrøderne dyrkes ved såkaldt hydroponisk dyrkning, hvor der dyrkes i næringsrigt vand frem for i jord. Bylandbruget er mere miljøvenligt end traditionelle landbrug og bruger blandt andet 90 procent mindre vand end traditionelle landbrug.