Egen Vinding og Datter

Virksomheden Egen Vinding og Datter arbejder for at skabe social og økologisk balance for alle – gennem deres bæredygtige byggeri.

Fælleskassen er stolte af at hjælpe Egen Vinding og Datter med deres grønne og innovative projekt.
Virksomheden Egen Vinding og Datter arbejder for at skabe social og økologisk balance for alle – gennem deres bæredygtige byggeri.
Med hjælp fra Fælleskassen igangsætter Egen Vinding og Datter nu i samarbejde med DTU et projekt, hvor de vil teste murede vægkonstruktioner, isoleret indvendigt med papiruld eller anden cellulosebaseret isolering, og uden brug af dampspærre.

”Vi har på forhånd gode erfaringer med at anvende isoleringsmaterialer lavet af cellulose, f.eks. papiruld. Denne skal monteres tæt op mod ydervæggen, og samtidig undlades brug af dampspærre. Derved forenkler man også den samlede konstruktion. Vi håber at kunne finde en løsning på indvendig isolering og efterisolering – med minimal risiko for fugt og skimmelsvampe. Vi har allerede gennemført enkelte målinger i eksisterende bygninger, der indikerer, at denne byggeteknologi kan gennemføres, uden at der opstår fugtproblemer, men samtidig eliminerer problemer forbundet med dampspærre ”

fortæller Lars Jørgensen fra Egen Vinding og Datter.

Egen Vinding og Datter opbygger testvæggene med bl.a. papiruld og hørisolering i DTU’s testcontainere, og DTU står for målinger og rapportering. Disse sammenlignes med en referencevæg med en gængs konstruktion med mineraluld. En fugtprofil simuleres vha. en afdamper, og der foretages målinger i ca. 1,5 år, så der bliver målt på to vinterperioder. Som led i projektet undersøges også 8-10 eksisterende bygninger, hvor en tilsvarende konstruktion allerede er anvendt, og der gennemføres en række laboratorietest, bl.a. af materialernes evne som fugtbuffer.

Projektet er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljøstyrelsen og af Realdania, samt Fælleskassens Grønne og Sociale Pulje.