Foodsharing Copenhagen

En af Danmarks største organisationer der arbejder for nedbringelse af madaffald

600 frivillige har vi videregivet mad til over 16.000 personer og siden 2016 omfordelt over 140 tons mad.

Foodsharing Copenhagen arbejder med at distribuere mad, der ellers ville ende som affald. Deling af mad både nærer og samler mennesker i en tid, hvor madspild er blevet en globalt udfordring.

Fællespuljens donation gjorde det muligt for Foodsharing Copenhagen at købe 2 elektriske ladcykler. De er begge gode, grønne alternativer til trans- port og de har allerede vist deres værd. Sammen med 200 frivillige har de leveret mad til 3000 mennesker i København. Været med til 100 foodshar- ing-begivenheder og omfordelt over 10 ton mad.

Mere bæredygtighed i vores byer! Mere fælleskab! Mindre madspild!