Indvandrer Kvindecentret

Indvandrer Kvindecentret er et frivilligt fællesskab for minoritetsetniske danskere.

Med hjælp fra Fællespuljen har Indvandrer Kvindecentret kunnet tilbyde to ugentlige madklubber, hvor socialt udsatte kvinder med etnisk minoritetsbaggrund og frivillige mødes i køkkenet på tværs af kulturer.

Indvandrer Kvindecentret er et frivilligt fællesskab for minoritetsetniske danskere. I Indvandrer Kvindecentret bidrager alle, og i fællesskabet udvikles kompetencer og handlekraft ud fra de livssituationer, som familierne befinder sig i. Det gøres gennem rådgivning og aktiviteter, der styrker livskvalitet og selvstændighed.

I madklubben lærer man at lave sund mad, som serveres til fællesspisning for alle de familier, der deltager i lektie- og netværkscaféen.

To gange ugentligt afholdes der en lektie- og netværkscafé for familier, hvor der er lektiehjælp både til børn og voksne, jobrådgivning for voksne, børneaktiviteter samt fællesspisningen.

Madklubben spiller en vigtig og inkluderende rolle i lektie- og netværkscaféen, fordi man på den måde kan være en lektiecafé for alle og mødrene ikke behøver at stå for madlavning til familien, men i stedet kan fokusere på deres og børnenes mulighed for lektiehjælp, faglig sparring og støtte i et positivt fællesskab. I gennemsnit deltager mere end 65 personer pr. lektiecafé.

Amir og Ali, et tvillingepar på 9 år, der kommer hver uge fortæller: Amir – ”Jeg kommer i lektiecaféen på grund af, at nogle lektier er svære, og så kan jeg få hjælp.”, og Ali – ”Ja. Men der bedste ved at være her, det er maden!”