Envice

Envice laver undervisningsmateriale til folkeskolens 8.-9. klasse og gymnasiale uddannelser.

Det handler om produkters værdikæder fra produktion i u-lande til de ender i Danmark. Puljen hjælper med støtte til udgivelserne.